Het liefst volgen we iedere huisartspraktijk op als de kans zich aandient. Maar dan moet er wel een huisarts zijn die de praktijk met ons op wil volgen. En huisartsen - heel verstandig - doen dat pas als ze weten waar ze instappen. Aan ons dus de taak om potentiële Buurtdokterspraktijken te onderwerpen aan een grondige inspectie. Zie het als een APK. Een keuring aan de hand van de 5 p’s**.** Zo krijgen we een goed beeld van de stand van zaken en de potentie van de praktijk.

Patiënten: Hoe ziet de populatie eruit? Hoeveel mensen zijn er ingeschreven? En welke ontwikkeling valt wat dat betreft te verwachten als je kijkt naar de buurt? Is er een patiëntenstop of is groei van het aantal patiënten mogelijk? En hoe is het gedrag van patiënten? Doen zij een grenzeloos beroep op de praktijk, of is er sprake van goede triage en wederzijds respect?

Personeel: Hoe ziet het team eruit? Wie doet wat en wat zijn de individuele vaardigheden? Welke vacatures staan open? Welke contracten lopen af? Hoe is de onderlinge sfeer, samenwerking en het ziekteverzuim? En hoe kijken toekomstige collega’s tegen een mogelijke opvolging aan?

Pand: waar is de praktijk gevestigd? Betreft het een huurpand of koop en wat zijn de lasten? Hoe is de indeling? Is het mogelijk door te groeien naar een duopraktijk? Hoe staat het met het onderhoud? Wat is het energielabel? Is een verbouwing of renovatie noodzakelijk? Ook de bereikbaarheid brengen we in kaart. Hoe makkelijk kom je er met het openbaar vervoer? En kun je er gratis parkeren?

Partnerschappen: Hoe staat de praktijk in de samenleving? Is er sprake van samenwerking in een HOED? Is de praktijk onderdeel van aan Hagro of zorggroep? Hoe ziet de ketenzorg eruit? Wat zijn de afspraken met zorgverzekeraars? Welke modules worden er afgenomen? In grote lijnen gaat dit om de borging van de praktijk, en uiteraard kijken we ook hoe de vakantiewaarneming is geregeld.

Poen: hoe staat de praktijk er financieel voor? Is er een recent jaarverslag? Zijn er zorgen? Is de omzet per patient naar verwachting? Wat zijn de personeelskosten en hoeveel uur staat daar tegenover? Zijn er onderhuurconstructies die na overname stoppen? Zijn er investeringen gedaan of juist nodig? Maar ook: is de praktijk de vraagprijs waard, heeft de verkopende partij een financieel adviseur? Is er als met andere kandidaten gesproken en waarom ging dat niet door?

Weten waar je aantoe bent als huisarts

Alle praktijken die in een maatschap met Buurtdokters beschikbaar zijn hebben deze check doorlopen. En ook als we samen gaan zoeken naar een praktijk, onderwerpen we potentiële praktijken aan bovenstaande check. Als je een praktijk opvolgt wil je gewoon weten waar je aan toe bent. Een gespreid bedje zul je zelden aantreffen. Daarom gaan we samen aan de slag om jouw ideale praktijk vorm te geven. Maar het geeft wel houvast als je een reëel beeld hebt van hoe de zaken ervoor staan.